viernes, 13 de junio de 2014

Dúas máscaras de neno

Fotografía de Xaime Oroza

Estou a comezar un canto
mentres ti terás que rimar
o silencio que esvara entre as palabras:

Dúas máscaras de neno
entregadas ao Sol,
alburgaban a nosa infancia.
Naquelas idades, na tarde,
as estrelas caían nos piñeiros,
e os seus brillos quedaban
nuns ollos vellos
que non os vían
pero si os douraban.
Alí tamén están as túas mans;
as palmas diminutas aínda abertas
aos miolos da hora
que sempre enlean
as ramas roibas,
e mesmo as sombras pálidas.

Miro ao pasado, e non está;
miro adiante
e o reverbero non me deixa ver.
Miro onde estou, e alí son;
existo na onda verde
que nace
do manancial mariño;
esa escuma que nos azorra.

Sairá a imaxe do pensamento?
Regresará o reflexo ao corpo
do espello?

Eu son como unha ponte
con toda a súa pedra derramada,
e quero
levar os ollos ben ao fondo, á conciencia
dun centro.
Pero os meus versos
van ao centro da nada.
Non teño
as palabras para buscar,
para dicir as cicatrices
da auga.

Aínda que...
Realmente, hai algo que dicir?

Versión en castellano

Estoy a punto de iniciar un canto
mientras tú tendrás que ritmar
el silencio entre las palabras:

Dos máscaras de niño
entregadas al Sol,
imaginaban nuestra infancia.

En aquellas edades, a la tarde,
las estrellas caían en los pinos
y allí, sus brillos se quedaban
en unos ojos viejos que no los veían
pero sí los doraban.
Allí también están tus manos,
las palmas diminutas aun abiertas
a esas sustancias de la hora
que siempre enredan
las ramas rojizas, incluso
las sombras blanquecinas.

Miro al pasado y ya no está.
Miro adelante
y el resol no me deja ver.
Miro donde estoy, y allí soy;
existo en la ola verde que se engendra
del manantial marino;
esa espuma que nos lleva.

¿Saldrá el pensamiento del pensamiento?
¿Regresará el reflejo al cuerpo del espejo?

Yo soy
como puente con toda su piedra derramada
y quiero
llevar los ojos bien al fondo, a la conciencia
de un centro.
Pero mis versos van al centro de la nada.
No tengo las palabras
para buscar,
para decir las cicatrices
del agua.

Aunque…
¿Realmente, hay algo qué decir?

No hay comentarios: