lunes, 16 de febrero de 2015

Cando comecei a soñarche


El sueño. Franz Marc.

Cando te soño,
o mar sempre lourea e alóngase
nos ollos
dunha mirada chea.

Cando te soño
o espazo móvese dentro de min,
nun silandeiro río prateado.
E cando é máis ancha a luz,
a auga cristaliza en pedra rubia...
mentres as miñas mans
van dando a tua forma
a todo aquilo
que tocan.

Cando comecei a soñarche
foi no solpor que vin aquelas urnas
escintilando
nas tempas dos piñeiros.

Cando comecei a soñarche,
o canto era innumerábel…
Falo dos ventos quentes e sonoros
que se encarnaban nos cabalos
disparatados polo monte
cara aos acantilados escumosos.

Cando comecei a soñarche,
algo sagrado sucedeu...
coma se xerminase en nos
unha flor
moi antiga.


Versión en castellano

Cuando te sueño,
el mar siempre florece
y se alarga en los ojos
de una mirada llena.

Cuando te sueño
el espacio se mueve dentro de mí,
en una rumorosa corriente plateada,
y cuando es más ancha la luz
el agua cristaliza en piedra rubia…
mientras mis manos dan
tu forma
a todo lo que tocan.

Cuando te comencé a soñar
fue la tarde que vi
aquellas urnas reluciendo
en la enramada de los pinos.

Cuando te comencé a soñar,
el canto era innumerable.
Me refiero a los vientos sonoros y calientes
que se encarnaban en los caballos
disparatados por el monte
hacia los cantiles espumosos.

Cuando te comencé a soñar
algo sagrado sucedió…
Como si creciese en nosotros
una flor 
muy antigua.

martes, 10 de febrero de 2015

Xiramundos


The joy of the Village. Marc Chagall

Xira a tarde
e no teu ventre incéndiase.
Xira a voaxa
e o agrume do limoeiro.
Dan voltas os teus ollos verdes
no fol da voces
daquelas mozas amarelas nos seus vestidos apertados.
Xira o verán
sobre as nádegas doutro século.

Xiran e voan
as velas dos navíos, os motores dos ventos
a follaxe da pel... as túas serpentinas.
Dan voltas os tempos dos viños
nos teus labios de améndoa.
Xemen todas as voces
na túa fronte.
Dá voltas
a présa do tocarche
no remol dos meus dedos.
Golpea o afán na beira
das túas coxas.

Xiran os vendavais das almas,
a chuvia toda; todo o xeo.
Xiran as casas
e as súas cousas,
a mansedume do teu nome,
o tigre
do esquecemento.
Xiran os pedras do animal escuro,
as cumes
ao fío das súas navallas.

Dan voltas os padais nos seus ceos de azucre,
as cidades
nos seus gonzos de cinza,
os mares na boca dos peixes.
Xira a rosa solar
desvirgándose polos campos.
Xiran os astros
na súa orixe;
a pira das súas medulas.

Danzan os esqueletos
dos deuses
nesta tarde que se detén á fin,
a cabeza moi cansa
nas sombras aínda quentes.


Versión en castellano

Gira la tarde
y se incendia en tu vientre.
Giran el polvo y la acidez del limonero.
Giran tus ojos verdes
en la celda de las voces
de las muchachas amarillas
en sus vestidos apretados.
Da vueltas el Otoño
sobre las nalgas de otro siglo.

Giran y vuelan las velas en las naves,
el motor de los vientos
las hojas de la piel
… tus serpentinas.
Giran los tiempos de los vinos
en tus labios de almendra.
Gimen todas las voces en tu frente.
Da vueltas la premura de tu tacto
en el rescoldo de mis dedos.
Golpea la pasión al borde de tus muslos.
Giran las casas y sus cosas,
la mansedumbre de tu nombre,
el tigre del olvido.
Giran los vendavales de las almas,
la lluvia toda; todo el hielo.
Dan vueltas los terrenos del animal oscuro,
sus minerales, sus dientes en cuchillo.
Giran los paladares en sus cielos de azúcar,
las ciudad en sus goznes de ceniza,
los mares en la boca de los peces.
Gira la flor solar
y se desvirga por los campos.
Giran los astros en su origen;
la pira de sus médulas.

Danzan los esqueletos de los dioses
en esta tarde que se detiene al fin
y cabecea muy cansada
sobre las sombras aún calientes.