jueves, 25 de abril de 2013

Do puro e impuro

Night. Wassily Kandinsky.

Unha vez que a luz
se ateiga de sombra,
non a proclama, apréndea
lentamente
nun abraiado silencio.
A súa aparencia non cambia, e só
a beleza, o seu celme deléitaa.

A pureza contén en se mesma,
é
unha opresión de impureza,
pois nela delóngase e nela complétase.

Unha vez que o puro cingue o impuro,
non o mostra,
apréndeo lentamente,
en mesturado silencio.
A súa aparencia non cambia, e só
a beleza o seu sabor deléitao.


Versión en castellano:

Una vez que la luz se satura de sombra,
no la proclama,
la aprende lentamente
en un extasiado silencio.
Su apariencia no cambia,
y sólo la belleza, su sabor la deleita.

La pureza contiene en si misma,
es,
una represión de impureza,
pues en ella se alarga y en ella se completa.

Una vez que lo puro abraza lo impuro,
no lo muestra,
lo aprende lentamente,
en mezclado silencio.
Su apariencia no cambia,
y sólo la belleza,
su sabor lo deleita.

No hay comentarios: